webbteknik.jpg

Delad kod ger synergier!

Vår hemlighet stavas ”delad kod”, vårt eget uttryck för att förklara att alla våra kunder har samma grundkod i sina webbplatser och därför enkelt kan ta del av nya utvecklingar som lanseras löpande.

Illustration Delad kod

TILLSAMMANS ÄR VI STARKA

Illustration #1

Samarbete i alla delar!

Tillsammans med kunderna bygger vi webb i vårt eget ramverk och kan på så sätt sprida nyttan av varje nedlagd timma.

Addcode delfinansierar nya moduler och layouter som våra kunder efterfrågar. Sedan kan dessa erbjudas våra övriga kunder till en bråkdel av utvecklingspriset.

Resultatet blir att våra kunder får modern avancerad webb för lägre priser och underhållskostnader.

Det här är delad kod

Samarbete för att underlätta stordriftsfördelar.

Gemensam kodbas

Addcode underhåller en kodbas som är gemensam för alla kunder. När något förbättras eller ett fel rättas hos någon av våra kunder blir vår gemensamma kodbas starkare.

Gemensamt erfarenhetscenter

De erfarenheter vi drar är direkt överförbara till andra installationer och kunder. Det lägger grunden för en effektivare process som ger effektivare produktion av bättre webbteknik.

Gemensam innovation

Addcode delfinansierar nya funktioner som kunderna saknar i vårt utbud av moduler. Modulerna erbjuds sedan till ett fast pris till alla Addcodes kunder.

Gemensamma besparingar

Vi erbjuder uppdateringar av befintliga hemsidor till den senaste versionen av ALIGN. Kunderna behöver inte byta webbplats eller migrera innehåll, istället uppdaterar de sin kodbas.