Addcode Part

Funktion - PDF-motor

Nu kan din hemsida utgöra underlag för alla era produktblad/whitepapers. Med en PDF-motor installerad på din hemsida kan användaren ladda ned valfri undersida som PDF. Det är även enkelt för besökaren att skicka undersidan som PDF via en e-postfunktion.