Addcode Part

Funktion - Tidslinje/processlinje

Tidslinje är ett bra sätt att illustrera ett företags eller ett projekts viktigaste historiska händelser. Vi anpassar verktyget till era förutsättningar och hjälper att skapa flera mallar om det är en funktion som kan ha flera användningsområden på er webb.