Addcode Part

Integration - Cision

Med en Cision integration i WordPress så kan ni exempelvis presentera pressreleaser och börsdata, utan att användaren behöver lämna er hemsida. Besökare kan även filtrera bland pressreleaser, tillexempel mellan regulatoriska och icke-regulatoriska.

En live-uppdaterande ticker kan tillexempel visas i sidhuvudet, eller stort och tydligt på startsidan. Och med en interaktiv börsgraf kan besökare se företagets börsvärde över tid.