PARTS

Färdiga delar redo att installeras på våra webbplatser

Illustration PARTS

FUNKTIONALITET TILL FASTA PRISER

Illustration addera funktionalitet

Expandera enkelt!

PARTS är ett samlingsnamn för alla de specialfunktioner vi har utvecklat till vårt ramverk. Mot en fast avgift kan våra kunder expandera sin webbplatser med avancerad teknik.

När en kund efterfrågar ny funktionalitet hjälper vi tillsammans åt att expandera utbudet av delar genom att utveckla den mot ett lägre timpris.