Addcode Part

Integration - Nyhetslistning

Med det här tillägget kan ni infoga en liten lista bestående av de senaste nyheterna från ert nyhetsrum. Det kan vara användbart på olika ställen, vanligt är att ha det på framsidan.