Addcode Part

Funktion - Tooltip/infoknappar

Med den här utvecklingen kan ni enkelt lägga in informationsknappar på en bild eller illustration. Knapparna fungerar i alla responsiva lägen och gör det enkelt för besökaren att förstå en komplex produkt eller tjänst på kort tid och liten yta.