Addcode Part

Funktion - Smart snabbvy

Smart snabbvy kan användas på olika sätt för att på en överblickbar yta presentera en stor mängd kategoriserad information. Genom ett enkelt klick öppnas en beskrivning för varje informationsartikel.