Addcode Part

Media - Mappar i filarkivet

Den här modulen underlättar översikten i fil- och fotoarkivet genom att addera möjligheten att sortera foto och filer i mappar. Bra när ni har ett stort antal bilder som tillhör olika typer av innehåll.