Addcode Part

Funktion - Dynamiska fält

Skapa texter, bilder eller annat material i en central databas som får ett ID. Hämta sedan innehållet i databasen dynamiskt genom ett anrop. Det gör det smidigt och minimerar risken för fel för dig som har mycket återkommande innehåll på dina undersidor.